+ 48 503 534 885 michalina.trojkom@gmail.com

Nasze realizacje

Projekty indywidualne

W procesie projektowania, wprowadzania zmian do projektu czy adaptacji budynku mamy na uwadze że nie każdy z płaskich rysunków potrafi zobaczyć jaki będzie efekt końcowy. To samo tyczy się usytuowania budynku na działce i związanego z nim zagospodarowania terenu.

Możliwość odwzorowania budynku wraz z wyposażeniem, oraz działki zgodnie z pomiarami geodezyjnymi pozwala na pełniejsze zrozumienie, a dosłownie zobaczenie jak będzie wyglądać twój dom.

Modele 3D