+ 48 503 534 885 michalina.trojkom@gmail.com

Co możemy Ci zaoferować?

Zajmujemy się kompleksową obsługa inwestycji budownictwa mieszkaniowego od koncepcji, projektu przez pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń po prowadzenie budowy. Co oznacza że po twojej stronie jest zamiar, a po naszej cała papierkowa robota.

Budownictwo

 • Projekty budynków mieszkalnych,
 • Adaptacja budynków, zmiany do projektów,
 • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa,
 • Zmiana sposobu użytkowania,
 • Wizualizacje,
 • Inwentaryzacje obiektów,
 • Konsultacje architektoniczne i konstrukcyjne
 • Projekty altan, wiat, garaży, grillów, ogrodzeń.

Środowisko

 • Przyłącza wodno-kanalizacyjne,
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie,
 • Operaty wodnoprawne, odnowienia operatów,
 • Stawy, oczka wodne,
 • Współpraca ze specjalistami od OZE (odnawialne źródła energii), doractwo, projekty, montaż.

Formalności

 • Pozwolenia na budowę,
 • Decyzje wodnoprawne,
 • Zgłoszenia zamiaru budowy.

Skontaktuj się z nami

+ 48 503 534 885

michalina.trojkom@gmail.com

TRÓJKOM Biuro Projektów

Lub przejdź do formularza: